Thứ Năm, ngày 01 tháng 9 năm 2011

Một số công thức phần sinh học phân tử

1. ADN:

Tổng số nucleotid: N = A+T+G+X => N= 2A+2G Khối lượng của gen: m= N. 300 đvC

Số chu kì xoắn: N/20 Chiều dài của gen: L = (Ao)

L = số chu kì xoắn x 34 (Ao) Số LK đường với axit (CHT)giữa các nucleotid của gen: HT=N–2

Số liên kết cộng hoá trị của gen: HTgen = 2N – 2 Số liên kết hidro: H = 2A+3G

Thành phần phần trăm: %A =

%A + %X + %T + %G = 100% Theo NTBS : %A + %G = 50%

* Ap dụng nguyên tắc bổ sung đối với từng mạch của ADN: %A1 là tỉ lệ phần trăm số nucleotid loại A ở mạch 1 so với tổng số nucleotid của mạch.

(%A1 + %A2 )/2 = %A

Mạch 1

Mạch 2

A1 = T2

T1 = A2

G1 = X2

X1 = G2

Ghi chú: N: tổng số nucleotid

L: chiều dài của gen

H: số liên kết hidro

HT: số liên kết cộng hóa trị

m: Khối lượng của gen

A1­: Số nucleotid loại A của mạch 1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bạn sẽ chọn ngành học nào?

  • Y dược
  • Kinh tế - tài chính
  • Khoa học - công nghệ - môi trường
  • Kĩ thuật - Kiến trúc
  • Sư phạm
  • Hành chính - Sự nghiệp - Luật
  • KHÁC

View Results

Powerd by Best payment system

TIN MAN UTD

Loading...

Download

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons